WiFi4Eu
Svi uređaji su u skladu sa zahtjevima WiFi4EU projekta. Za uređaje dobivate garanciju od tri do pet godina te ne plaćate nikakve licence. Korisnička podrška je dostupna 24/7, 365 dana u godini. Savjetuje vas tim stručnjaka specijaliziranih za projekt WiFi4EU. 098/174-17-73; 032/883-833